بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

1

Alif-Lâm-Mîm.

الم

2

Dette er Det vise Skrifts tegn (og vers);

تِلكَ آياتُ الكِتابِ الحَكيمِ

3

en retledning og barmhjertighed for dem der handler smukt,

هُدًى وَرَحمَةً لِلمُحسِنينَ