بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

1

Qâf. Ved den ærværdige Koran.

ق ۚ وَالقُرآنِ المَجيدِ

10

og høje palmer med frugtstande i lag,

13

og ‘Âd-(folket), og Farao og Lots (stamme-)brødre,

وَعادٌ وَفِرعَونُ وَإِخوانُ لوطٍ