بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

1

Alif-Lâm-Mîm-Sâd.

المص

15

Vi sagde: ”Du er sandelig blandt dem der får udsættelse.”

قالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرينَ