بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

1

Ved de (engle) der trækker (nogles sjæl) ud af al kraft.

وَالنّازِعاتِ غَرقًا

2

Ved de (engle) der trækker (andres sjæl) skånsomt ud.

وَالنّاشِطاتِ نَشطًا

3

Ved de (engle) der svæver af sted.

وَالسّابِحاتِ سَبحًا

4

Ved de (engle) der ligger i spidsen.

فَالسّابِقاتِ سَبقًا

5

Ved de (engle) der varetager anliggendet (om skabningerne).

فَالمُدَبِّراتِ أَمرًا

6

(I bliver genopvakt) På den dag hvor det ryster og skælver,

يَومَ تَرجُفُ الرّاجِفَةُ

7

og det ene skælv følges af det næste.

تَتبَعُهَا الرّادِفَةُ

8

Da vil hjerter banke voldsomt

قُلوبٌ يَومَئِذٍ واجِفَةٌ

9

og blikkene slås ned.

أَبصارُها خاشِعَةٌ

11

selvom vi er blevet til rådne knogler?

أَإِذا كُنّا عِظامًا نَخِرَةً

12

Det ville da være en tilbagekomst til fortabelse!”

قالوا تِلكَ إِذًا كَرَّةٌ خاسِرَةٌ

13

Der vil blot lyde et eneste skrig,

فَإِنَّما هِيَ زَجرَةٌ واحِدَةٌ

14

Og så er de lysvågne (til Opstandelsens Dag).

فَإِذا هُم بِالسّاهِرَةِ

15

Er beretningen om Moses [Mûsâ] ikke nået frem til dig?

هَل أَتاكَ حَديثُ موسىٰ

18

Sig derpå: ”Kunne du tænke dig at blive renset,

فَقُل هَل لَكَ إِلىٰ أَن تَزَكّىٰ

20

Så lod han ham se det største tegn,

فَأَراهُ الآيَةَ الكُبرىٰ