بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

1

Når (stjerne)himlen spaltes,

إِذَا السَّماءُ انفَطَرَت

2

og stjernerne spredes,

وَإِذَا الكَواكِبُ انتَثَرَت

3

når havene flyder over,

وَإِذَا البِحارُ فُجِّرَت

4

og gravene bliver vendt op og ned,

وَإِذَا القُبورُ بُعثِرَت

7

som skabte dig og gav dig passende form,

8

samlede dig i den skikkelse Han ville?

في أَيِّ صورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ

9

Nej, I fornægter Dommen.

كَلّا بَل تُكَذِّبونَ بِالدّينِ

10

Men der er sat vogtere over jer;

وَإِنَّ عَلَيكُم لَحافِظينَ

11

ædle (engle), der nedskriver.

كِرامًا كاتِبينَ

12

De ved hvad I gør.

يَعلَمونَ ما تَفعَلونَ

13

De fromme skal være i lyksalighed,

إِنَّ الأَبرارَ لَفي نَعيمٍ

14

men de skamløse skal være i helvedesilden,

وَإِنَّ الفُجّارَ لَفي جَحيمٍ

15

hvori de skal brænde på Dommens Dag,

يَصلَونَها يَومَ الدّينِ

16

og de vil ikke kunne slippe væk derfra.

وَما هُم عَنها بِغائِبينَ

17

Hvad kan få dig til at indse hvad Dommens Dag er?

وَما أَدراكَ ما يَومُ الدّينِ

18

Ja, hvad kan få dig til at indse hvad Dommens Dag er?

ثُمَّ ما أَدراكَ ما يَومُ الدّينِ