بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

1

يا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ

2

Rejs dig og advar (dit folk).

قُم فَأَنذِر

3

Din Herre skal du lovprise.

وَرَبَّكَ فَكَبِّر

4

Din (indre og ydre) klædning skal du holde ren.

وَثِيابَكَ فَطَهِّر

5

Det urene skal du holde dig fra.

وَالرُّجزَ فَاهجُر

6

Vis ikke godhed i ønsket om selv at få mere.

وَلا تَمنُن تَستَكثِرُ

7

Hold (folks modstand) ud for din Herre.

وَلِرَبِّكَ فَاصبِر

8

Når der så blæses i Hornet (på Den Yderste Dag),

فَإِذا نُقِرَ فِي النّاقورِ

9

da vil det være en tung dag,

فَذٰلِكَ يَومَئِذٍ يَومٌ عَسيرٌ

10

Den vil ikke være let for dem der fornægter troen.

عَلَى الكافِرينَ غَيرُ يَسيرٍ

11

Lad da Mig om ham (afgudsdyrkeren) som jeg alene skabte,

ذَرني وَمَن خَلَقتُ وَحيدًا

12

og skænkede rigdom i overflod,

وَجَعَلتُ لَهُ مالًا مَمدودًا

13

og sønner som er omkring ham,

وَبَنينَ شُهودًا

14

som jeg banede vejen for (til de verdslige goder).

وَمَهَّدتُ لَهُ تَمهيدًا

15

Dog ønsker han at Jeg giver ham mere.

ثُمَّ يَطمَعُ أَن أَزيدَ

16

Nej! Han satte sig trodsigt op imod Vore tegn.

17

Jeg vil gøre det svært for ham;

سَأُرهِقُهُ صَعودًا

18

han overvejede og udtænkte (måder at bekæmpe budskabet på).

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ

19

Så ve over ham, hvor han udtænkte!

فَقُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ

20

Ja ve over ham, hvor han udtænkte!

ثُمَّ قُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ