بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

1

Hvad spørger de da hinanden om?

عَمَّ يَتَساءَلونَ

2

Om det vældige budskab,

عَنِ النَّبَإِ العَظيمِ

3

hvorom de er uenige?

الَّذي هُم فيهِ مُختَلِفونَ

4

De vil snart indse (sandheden).

كَلّا سَيَعلَمونَ

5

Jo, sandelig! De vil snart indse.

ثُمَّ كَلّا سَيَعلَمونَ

6

Har Vi ikke gjort jorden til et hvilested,

أَلَم نَجعَلِ الأَرضَ مِهادًا

7

og bjergene til teltpløkker?

وَالجِبالَ أَوتادًا

8

Vi skabte jer som par

وَخَلَقناكُم أَزواجًا

9

og gav jer søvnen til hvile

وَجَعَلنا نَومَكُم سُباتًا

10

og gjorde natten til en klædning

وَجَعَلنَا اللَّيلَ لِباسًا

11

og dagen til livsunderhold.

وَجَعَلنَا النَّهارَ مَعاشًا

12

Vi rejste syv faste himmelhvælvinger over jer,

وَبَنَينا فَوقَكُم سَبعًا شِدادًا

13

og satte (solen deri som) en lysende lampe.

وَجَعَلنا سِراجًا وَهّاجًا

14

Vi sendte fra regnskyerne vand ned i strømme,

15

for dermed at frembringe korn og planter

لِنُخرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتًا

16

og frodige haver.

وَجَنّاتٍ أَلفافًا

17

Sandelig, Afgørelsens Dag har sit fastsatte tidspunkt.

إِنَّ يَومَ الفَصلِ كانَ ميقاتًا

19

hvor himlen åbnes og bliver som porte,